Dianeal Low 1,5% Dung dịch thẩm phân màng bụng

Số đăng ký: VN-9918-05
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: túi nhựa 2 lít
Công ty đăng ký: Baxter HealthCare (ASIA) Pte., Ltd.
Thành phần:
  • Dextrose
  • sodium chloride
  • sodium Lactate
  • calcium chloride 87566>pregnancy.jpg>
  • magnesium chloride