Viên sáng mắt viên hoàn cứng

Số đăng ký: V1183-H12-10
Dạng bào chế: viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói x 5 gam
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO
Thành phần:
  • Thục địa, Hoài sơn
  • Trạch tả, Cúc hoa
  • Hà thủ ô đỏ, Thảo quyết minh
  • Đương qui, Hạ khô thảo
  • Từ khóa