Dầu gió diệp long Dầu xoa

Số đăng ký: V1111-H12-10
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 6 ml
Công ty đăng ký: Cơ sở đông nam dược Cao long Việt Nam
Thành phần:
  • Menthol
  • TD. Bạc hà
  • TD. Đinh hương
  • TD. Quế
  • Methyl salicylat