Rượu bìm bịp hiệu Phi Long

Số đăng ký: VND-0560-01
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 1000 ml
Công ty đăng ký: Cơ sở Phi Long
Thành phần:
  • Rượu bìm bịp nguyên chất
  • đương qui
  • thục địa
  • xuyên khung
  • đỗ trọng
  • ngũ gia bì
  • khương hoạt...