Thiên môn bổ phổi Thuốc nước

Số đăng ký: V1126-H12-10
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Chai 280 ml
Công ty đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Bình Đông
Thành phần:
  • Thiên môn đông
  • Tỳ bà diệp
  • Trần bì
  • Vỏ rễ dâu
  • Bạc hà
  • Sa sâm
  • Cát cánh