Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bãi Cháy

P. Giiếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Quảng Ninh
Hotline: 0966361313
Phone: 0333846557
Fax:0333512042
Email:
Website: