Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lạng Sơn

Đường Nhị Thanh, Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Lạng Sơn
Hotline: 0963191515
Phone: 0253870039
Fax:
Email: bvdk_ls@yahoo.com
Website: http://bvdklangson.com.vn/