Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

Một số nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu có chất lượng cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị

Mục đích

Đảm bảo việc cung ứng đủ số lượng dược liệu có chất lượng đáp ứng nhu cầu điều trị của các cơ sở điều trị bằng phương pháp YHCT trên địa bàn.

Quản lý được nguồn gốc dược liệu trong quá trình kinh doanh, bảo quản và cung ứng cho các cơ sở điều trị.

Kiểm soát chất lượng dược liệu lưu hành trên thị trường và tại các cơ sở điều trị.

Đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về công tác đấu thầu dược liệu và các vị thuốc YHCT tại các cơ sở điều trị.

Phát hiện những thiếu sót nhằm chấn chỉnh kịp thời công tác phát triển khám chữa bệnh Y học cổ truyền.

  Các giải pháp thực hiện

  Đối với công tác quản lý:

Sở Y tế phối hợp các Phòng y tế Quận/huyện tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, đặc biệt chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc và chất lượng dược liệu nhập xuất trong kinh doanh, phân phối, công tác đảm bảo điều kiện bảo quản dược liệu trong kho bảo quản và trong quá trình phân phối. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sn xuất, bảo quản và kinh doanh dược liệu.

Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch hậu kiểm số 2206/KH-SYT về việc hậu kiểm các cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu trên địa bàn. Qua đó chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược liệu của các cơ sở sau khi được cấp phép, xử lý các sai phạm trong hoạt động.

Đồng thời Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc khảo sát đầu tư xây dựng vùng nuôi trồng dược liệu tại các tỉnh và vùng phụ cận, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng.

   Việc cung ứng dược liệu tại các cơ sở điều trị:

Tăng cường đảm bảo công tác đấu thầu trong lựa chọn nguồn cung ứng dược liệu, thuốc có nguồn gốc dược liệu phục vụ điều trị.

Chỉ đạo các cơ sở điều trị chú trọng đầu tư, đảm bảo điều kiện bảo quản của các kho dược liệu tại các cơ sở điều trị. Đảm bảo cơ sở vật chất trong việc sản xuất và cung ứng các thuốc có nguồn từ dược liệu cho bệnh nhân tại cơ sở điều trị.

   Công tác đảm bảo chất lượng dược liệu:Nâng cao năng lực kiểm nghiệm dược liệu của Trung tâm kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, thực phẩm Thành phố. Tăng cường công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu trên địa bàn.

(Nguồn: qlduoc.medinet.gov.vn)