Tình hình hậu kiểm các cơ sở bán buôn thuốc

Ngày 21/3/2018, Giám đốc Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1595/KH-SYT về việc Hậu kiểm cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc đạt chuẩn GDP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

kiểm tra nhà thuốc

 Sau 2 tuần thực hiện kế hoạch Hậu kiểm (từ 19/4/2018 đến 10/5/2018), Đoàn Hậu kiểm của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra 06 cơ sở với kết quả cụ thể như sau:

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Người phụ trách chuyên môn Tồn tại chính
1 Cửa hàng số 35 – Công ty cổ phần Dược phẩm Quận 10 Lô C1 đến C8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 Nguyễn Thị Xuân Đỉnh
 • Sắp xếp thuốc trong kho chưa phù hợp: lẫn lộn giữa thuốc và thực phẩm chức năng; chưa đúng chiều khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Có 1 kho chưa đảm bảo đủ ánh sáng.
 • Chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
2 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Trí Gian F11-F12-F20, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 Đinh Thị Vân Khánh
 • Sắp xếp thuốc trong kho chưa phù hợp: lẫn lộn giữa thuốc và sản phẩm không phải là thuốc; chưa đúng khu vực theo quy định, chưa để thuốc trên giá, kệ.
 • Khu vực trưng bày có chứa thuốc và chưa theo dõi điều kiện bảo quản của thuốc tại khu vực này.
 • Chưa theo dõi được xuất, nhập, tồn của thuốc.
 • Chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
 • Chưa cung cấp được hồ sơ giao hàng.
3 Công ty TNHH Thương mại Dược Hương Thảo Gian E1+E2+E13+E14, Trung tâm thương mại và trang thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 Lê Thị Khánh Liên
 • Điều kiện bảo quản ở 03 kho không đạt theo quy định.
 • Sắp xếp thuốc trong kho chưa phù hợp: lẫn lộn giữa thuốc và sản phẩm không phải là thuốc, chưa đúng khu vực theo quy định, chưa để thuốc trên giá, kệ.
 • Khu vực trưng bày có chứa thuốc và chưa theo dõi điều kiện bảo quản của thuốc tại khu vực này.
 • Chưa theo dõi được xuất, nhập, tồn của thuốc.
 • Chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
 • Chưa cung cấp được hồ sơ giao hàng, hồ sơ đánh giá nhà cung cấp.
4 Cửa hàng số 8 – Công ty TNHH Usar Việt Nam L4-L5-L6-L7, 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 Ngô Thị Hoa
 • Điều kiện bảo quản ở một số kho kho không đạt theo quy định (kho 2, 4, 5, 6, 7); kho 3 không trang bị thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản.
 • Sắp xếp thuốc trong kho chưa phù hợp: lẫn lộn giữa thuốc và sản phẩm không phải là thuốc, chưa đúng khu vực theo quy định, chưa để thuốc trên giá, kệ.
 • Khu vực trưng bày có chứa thuốc, điều kiện bảo quản của thuốc tại khu vực này chưa phù hợp.
 • Chưa theo dõi được xuất, nhập, tồn của thuốc.
 • Chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
5 Cửa hàng số 18 – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Chợ Lớn J2-J3-J4-J5, Trung tâm thương mại và trang thiết bị y tế, 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 Nguyễn Diệu Hiền
 • Công ty đang hoạt động nhưng không có Thủ kho.
 • Sắp xếp thuốc trong kho chưa phù hợp: lẫn lộn giữa thuốc và sản phẩm không phải là thuốc, chưa đảm bảo tránh nhầm lẫn, sắp xếp không đúng chiều theo khuyến cáo nhà sản xuất.
 • Kho chưa đảm bảo thông thoáng, đủ ánh sáng.
 • Khu vực trưng bày có chứa thuốc, chưa theo dõi điều kiện bảo quản của thuốc tại khu vực này.
 • Chưa theo dõi được xuất, nhập, tồn của thuốc.
 • Chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
6 Cửa hàng số 1 – Công ty TNHH Dược phẩm Việt Thái Lô K: 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 Nguyễn Duy Tôn
 • Điều kiện bảo quản ở một số kho không đạt theo quy định (kho của Lô K19, lầu 1)
 • Sắp xếp thuốc trong kho chưa phù hợp: lẫn lộn giữa thuốc và sản phẩm không phải là thuốc, chưa đúng khu vực theo quy định, chưa để thuốc trên giá, kệ.
 • Khu vực trưng bày có chứa thuốc, chưa theo dõi điều kiện bảo quản của thuốc tại khu vực này.
 • Chưa theo dõi được xuất, nhập, tồn của thuốc.
 • Chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

1. Nhận xét:

    Các cơ sở kinh doanh thuốc vẫn còn nhiều tồn tại so với nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP".
    Các lỗi chủ yếu như chưa theo dõi được tồn kho của thuốc, chưa cung cấp đủ hồ sơ kinh doanh thuốc; các thuốc chưa được sắp xếp tại khu vực bảo quản theo quy định (thuốc bảo quản được sắp xếp ở các khu vực như khu giao dịch, chờ nhập, chờ xuất, biệt trữ, lối đi, hành lang,…); không đảm bảo điều kiện bảo quản thuốc; chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ mua và bán thuốc; chưa bố trí khu vực riêng cho thuốc phải kiểm soát đặc biệt;...

2. Hướng xử lý:

    Yêu cầu cơ sở khắc phục ngay các tồn tại và có báo cáo gửi về Sở Y tế để đánh giá.
    Chuyển Thanh tra Sở xử lý sau Hậu kiểm đối với các cơ sở ghi nhận các tồn tại nặng, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và sức khỏe người sử dụng thuốc (gồm 04 cơ sở: Công ty TNHH Thương mại Dược Hương Thảo, Cửa hàng số 8 – Công ty TNHH Usar Việt Nam, Cửa hàng số 18 – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Chợ Lớn, Cửa hàng số 1 – Công ty TNHH Dược phẩm Việt Thái).
    Riêng những tồn tại của Cửa hàng số 35 – Công ty cổ phần Dược phẩm Quận 10 là những tồn tại không nghiêm trọng nên Đoàn Hậu kiểm khuyến cáo đơn vị tự khắc phục.
    Đối với Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Trí, là cơ sở được thành lập ngày 02/11/2017 nên Đoàn Hậu kiểm trình Ban Giám đốc Sở cho đơn vị tự khắc phục để thực hiện kiểm tra lại.
    Tiếp tục thực hiện Hậu kiểm các cơ sở khác nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược đúng theo quy định.

 

Thuốc sắp xếp lẫn lộn, để cả ngoài hành lang cơ sở

(Nguồn qlduoc.medinet.gov.vn)